Marius Bænk

Marius Nielsen (døbt Villiam Marius Nielsen) blev født 1903 i Aggersborg ved Aggersund.

Marius Bænk

I midten af 1920´erne flyttede Marius sammen med Anna Mikkelsen til Fjerritslev Hede og arbejdede på Aagaard, som ligger lige syd for Fjerritslev. Anna blev født i 1902, lige vest for foden af Valbjerg (ved Bulbjerg), hvor der dengang lå nogle få huse. Familien flyttede i 1909 til fiskerlejet Thorup Strand. Husene ved Valbjerg nedbrændte i 1913 og blev ikke genopført.

Parcellen Klim Strandvej 156 købte parret i foråret 1927 (hvor Hotel og Restaurant Klim Bjerg ligger i dag). Dengang lå der her et lille landsted bygget af limsten og pandeplader.

Marius arbejdede her i Kalkbruddet i flere år og ligeledes på Kalkovnen, som dengang lå ca. hvor Klim Strandvej 33 i dag ligger.

Parret fik sammen 13 børn, hvoraf 5 drenge døde af tuberkulose ganske unge (mellem 2 – 17 år). Indenfor ét år, 1941-1942, døde sønnen Niels Edvard 13 år gammel, derefter sønnen Svend Aage 17 år gammel. Svend Aage var indlagt på Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg da han døde. På grund af fattigdom i hjemmet, blev kisten transporteret hjem på ladet af en lastvogn foranlediget af Holger og Else Krogh ( i dag firmaet Kroghs Stensiloer med hovedsæde ved Klim Strand).

Marius blev selv ramt af tuberkulose og døde som 39-årig. Her på dette sted sad han ofte og betragtede havet og heden. (Derfor dette Tankested)

Marius efterlod sin kone Anna og 8 børn. Kommunen besluttede at fjerne det gamle hus på adressen, da det lille landsted var for ringe til beboelse og opførte derefter et nyt hus til enken og børnene. Der blev indlagt elektricitet i huset i 1966.

Anna drev stedet videre med hjælp fra børnene indtil sin død i 1968, hvorefter den 12. i børneflokken Hans Jørgen og hans kone Konni overtog stedet. De byggede et nyt cafeteria som åbnede i 1970, og som senere blev udvidet til det i dag nuværende Hotel og Restaurant Klim Bjerg. I 2011 overtog 3. generation hotellet, sønnen Konrad og svigerdatteren Marian.

. .

Dansk

Jammerbugt Natur